Oferty pracySpecjalista ds. technicznych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 marca 2018 11:12

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

SP. Z O.O. W ZŁOTORYI

Poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. technicznych

Opis stanowiska:
- opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych,
- opiniowanie dokumentacji koncepcyjno – programowej oraz projektów budowlanych,
- uczestnictwo w procedurach przetargowych,
- wsparcie w opracowywaniu szczegółowego zakresu oraz elementów programów   funkcjonalno użytkowych dla inwestycji współfinansowanych ze środków Unii   Europejskiej,
- sporządzanie raportów i analiz rynku dostawców,
-współpraca w zakresie planowania potrzeb zakupowych oraz kreowania, uzgadniania i realizacji strategii zakupowych w Spółce,
- prowadzenie negocjacji i ustalanie warunków zakupu usług oraz materiałów technicznych,
- zarządzanie dostawcami w obszarze danej grupy produktowej, w tym cykliczne przeglądy
i aktualizacja umów ramowych, kontrola wykonania zobowiązań umownych, w celu zapewnienia efektywności łańcucha dostaw,

Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne w kierunku inżynieria sanitarna lub
- wykształcenie wyższe wraz z min. rocznym stażem pracy na podobnym stanowisku
- bardzo dobra znajomość Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków
oraz Prawa Budowlanego,
- wiedza z zakresu zamówień publicznych,
- mile widziane posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodno- kanalizacyjnej,
- samodzielność i  odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji,
komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, bardzo dobra organizacja pracy,
umiejętność zarządzania,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
- ciekawą pracę, dającą możliwości rozwoju zawodowego,
- atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu,
- stabilne warunki zatrudnienia,
- możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia,
- szeroki pakiet socjalny.

Forma kontaktu:

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe oraz oświadczenie o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych należy składać w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w siedzibie Spółki w Złotoryi, al. Miła 2, pok. nr 7.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 
PDF Drukuj Email
piątek, 19 stycznia 2018 00:00

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

SP. Z O.O. W ZŁOTORYI

Poszukuje pracownika na stanowisko:

KIEROWNIKA ODDZIAŁU GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

Opis stanowiska:

-  zarządzanie Oddziałem Gospodarki Komunalnej w celu pełnej realizacji postawionych    przed nim zadań,

- budowanie długotrwałych pozytywnych relacji z  mieszkańcami lokali komunalnych,

-  aktywne pozyskiwanie nowych zleceń – utrzymanie rentowności Oddziału,

- ustalanie potrzeb oraz opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych remontów budynków i lokali oraz korekty planów do wysokości uzyskanych środków,

-  realizacja zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi,

-  kompleksowe prowadzenie spraw dotyczących inwestycji,

-  kontrola prawidłowości nadzoru i odbioru robót wykonywanych w systemie zleconym,

-  kontrola  i  nadzór  nad  prowadzonymi  przez  Spółkę przeglądami technicznymi budynków

oraz realizacją innych obowiązków wynikających z Prawa budowlanego,

- organizowanie, kierowanie i koordynacja pracy oraz nadzór nad jakością i przebiegiem   pracy podległych pracowników w zakresie w/w zadań,

-  rozpatrywanie interwencji, skarg i wniosków w sprawach technicznych.

Wymagania:

-  wykształcenie wyższe budowlane lub

-  wykształcenie wyższe wraz z  min. 2 letnim stażem pracy na podobnym stanowisku,

- bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu Prawa budowlanego oraz gospodarki   nieruchomościami,

-  wiedza z zakresu zamówień publicznych,

-  uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie będą dodatkowym atutem,

- samodzielność i  odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji,   komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, zdolności przywódcze, bardzo dobra   organizacja pracy,  umiejętność zarządzania jakością realizowanych zadań i zarządzania   informacją, efektywność i skuteczność w działaniu,

-  niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

-  bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

-  prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

-  ciekawą pracę, dającą możliwości rozwoju zawodowego,

-  atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu,

-  stabilne warunki zatrudnienia,

-  możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia,

-  szeroki pakiet socjalny.

Forma kontaktu:

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz oświadczenie o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych należy składać:

- w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub

- w siedzibie Spółki w Złotoryi, al. Miła 2, pok. nr 7.

 
PDF Drukuj Email
piątek, 11 sierpnia 2017 11:55

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
SP. Z O.O. W ZŁOTORYI


Poszukuje pracownika na stanowisko:

ELEKTRYKA - KONSERWATORAOpis stanowiska:
- prowadzenie     eksploatacji     i     konserwacji     urządzeń     elektroenergetycznych     zgodnie
z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi,
- podejmowanie działań interwencyjnych w celu usunięcia awarii urządzeń elektroenergetycznych.

Wymagania:
- min. wykształcenie zawodowe kierunkowe,
- mile widziane posiadanie  uprawnień  upoważniających  do  zajmowania  się  eksploatacją  
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających,    
przesyłających  i  zużywających  energię  elektryczną - SEP E1 do 1 kV lub powyżej,
- mile widziane posiadanie uprawnień do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych do 1kV
- łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność i dyspozycyjność.

Oferujemy:
- ciekawą pracę, dającą możliwości rozwoju zawodowego,
- atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu,
- stabilne warunki zatrudnienia,
- możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia,
- szeroki pakiet socjalny.

Forma kontaktu:
Wymagane dokumenty aplikacyjne tj: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz oświadczenie o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych należy składać- w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w siedzibie Spółki w Złotoryi, al. Miła 2, pok. nr 7.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 
PDF Drukuj Email
wtorek, 25 lipca 2017 11:35

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
SP. Z O.O. W ZŁOTORYI


Poszukuje pracownika na stanowisko:

ROBOTNIKA  OGÓLNOBUDOWLANEGO


Opis stanowiska:
Wykonywanie robót murarskich, prac wykończeniowych, robót dekarskich, wszelkich prac budowlanych związanych z wykonywaniem fundamentów i izolacji, prac przy stawianiu i remontach konstrukcji budowlanych. Prace mogą być wykonywane na wysokościach i w wykopach.

Wymagania:
- mile widziane wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie w zawodzie,
- dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi drobnego sprzętu budowlanego,
- łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność i dyspozycyjność.

Oferujemy:
- ciekawą pracę, dającą możliwości rozwoju zawodowego,
- atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu,
- stabilne warunki zatrudnienia,
- możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia,
- szeroki pakiet socjalny.

Forma kontaktu:
Wymagane dokumenty aplikacyjne tj: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz oświadczenie o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych należy składać- w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w siedzibie Spółki w Złotoryi, al. Miła 2, pok. nr 7.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.