W tej części serwisu znajdą Państwo zamówienia sektorowe przeprowadzane poza przepisami ustawy "Prawo zamówień publicznych"

 

Zamówienia, które wymagają stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych" znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

 


 PDF Drukuj Email
środa, 07 grudnia 2016 13:02

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Złotoryi

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. Wyniki badań osadu
  4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

  1. Formularz ofertowy ( Zał. nr 1 ).

  2. Projekt umowy ( Zał. nr 1 )

  3. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków ( Zał. nr 3 )

  4. Wykaz adresów (Załącznik nr 4)