Zakres działalności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 marca 2011 08:51

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Zakres działalności Oddziału Wodociągów i Kanalizacji obejmuje przede wszystkim:

 

  • określenie technicznych warunków na pobór wody i odprowadzanie ścieków, budowa oraz dokonywanie odbioru sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.
  • opracowywanie i określanie wytycznych oraz programowanie i koordynacja rozwoju systemu zaopatrzenie w wodę
  • eksploatację, konserwację i remonty urządzeń do poboru i dystrybucji wody oraz likwidacja uszkodzeń o charakterze awaryjnym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • eksploatację, konserwację i remonty sieci kanalizacji ogólnospławnej i kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń kanalizacyjnych
  • prowadzenie działalności związanej ze sprzedażą wody oraz opłatami za odprowadzanie ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych
  • nadzór i kontrola ścieków odprowadzanych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych przez zakłady przemysłowe
  • laboratoryjną kontrolę jakości wody oraz badanie ścieków
  • odbiór i odprowadzanie ścieków systemem kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej
  • wydobycie i rozprowadzenie wody poprzez sieć wodociągową i jej odprowadzenie do poszczególnych odbiorców
  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków