Jakość wody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 marca 2011 09:04

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Jakość wody w Złotoryi

Dział Wodociągów dostarcza dla mieszkańców Złotoryi wodę spełniającą polskie i europejskie wysokie wymagania jakościowe, które zostały określone w dyrektywie Nr 98/83/EEc jako woda „czysta i zdrowa” z dnia 03.11.1988.

Badania laboratoryjne wody przeprowadzane są przez Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Złotoryi. Badane są dwie grupy parametrów:

  • fizykochemiczne i organoleptyczne wskaźniki jakości wody
  • bakteriologiczne wskaźniki jakości wody do spożycia

 

Wszystkie badane parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody pitnej dostarczanej do sieci miejskiej Złotoryi spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203 poz. 1718).

Wysoką jakość dostarczanej wody potwierdza całkowity brak skarg na smak i zapach wody, które w odczuciu powszechnym stanowią główne parametry dostarczanej wody.  W wodzie znajdują się śladowe ilości minerałów uznając ją za zmineralizowaną i spełniającą wymagania stawiane dla produkcji wód butelkowych. Woda dostarczana dla mieszkańców Złotoryi nie wymaga uzdatniania.