Opłata abonamentowa - informacja PDF Drukuj Email
środa, 04 listopada 2015 15:37

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców miasta, RPK Sp. z o.o. w Złotoryi wyjaśnia czym jest opłata abonamentowa w rachunku za dostarczanie wody i odbiór ścieków.

Elementami stanowiącymi podstawę kalkulacji stawki opłaty abonamentowej są koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, koszty odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz koszty rozliczenia należności za wodę lub ścieki.

 

W stawce opłaty abonamentowej uwzględnić można nie więcej niż 15% całości kosztów gotowości do świadczenia usług. Oznacza to, iż przedsiębiorstwo ma prawo wyboru, jaka część wskazanych kosztów trafi do opłaty abonamentowej, a jaka zostanie uwzględniona w cenie. Zgodnie z § 13 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Budownictwa, włączenie do stawki opłaty abonamentowej kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych pomniejsza odpowiednio o tę część koszty eksploatacji i utrzymania tych urządzeń przy kalkulowaniu cen za wodę lub ścieki.
RPK Sp. z o.o w stawce opłaty abonamentowej uwzględniło 7% całości ww. kosztów gotowości.
Obecnie, tj. od dnia 01-05-2015 r. do dnia 30-04-2016 r. na terenie Gminy Złotoryja, opłata abonamentowa wynosi 23,21 zł (netto).
Opłata jest stała i naliczana jest niezależnie od zużycia wody w okresie rozliczeniowym. Fakt posiadania czynnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego obliguje Odbiorcę do regulowania opłaty abonamentowej, z tytułu gotowości do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków.

 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.