Opłaty

 

Opłaty w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.


 

Taryfy obowiązują od dnia 01.06.2018 r.

Tabela nr 1. Cena za 1m3 dostarczanej wody i ścieków w poszczególnym okresie obowiązywania taryf

Taryfowa grupa odbiorców

Okres obowiązywania nowej taryfy

Cena 1 m3 dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

Jednostka miary

1

2

3

4

5

Grupa I

od 1 do 12 miesiąca

3,91

21,92

Grupa II

14,09

Grupa III

4,69

Grupa IV

6,53

Grupa V

3,27

Grupa I

od 13 do 24 miesiąca

4,25

23,72

Grupa II

15,19

Grupa III

4,99

Grupa IV

6,94

Grupa V

3,47

Grupa I

od 25 do 36 miesiąca

4,66

25,95

Grupa II

16,62

Grupa III

5,46

Grupa IV

7,60

Grupa V

3,80

 

Tabela nr 2. Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków w poszczególnym okresie obowiązywania taryf

Taryfowa grupa odbiorców

Okres obowiązywania nowej taryfy

Cena 1 m3

odprowadzonych ścieków

 

Jednostka miary

1

2

3

4

 

 

 

Grupa I

 

 

od 1 do 12 miesiąca

6,51

 

 

od 13 do 24 miesiąca 8,86
od 25 do 36 miesiąca 10,70

Do cen i opłat określonych powyżej dolicza się należny podatek od towarów
i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 

Tabela nr 3. WYKAZ POJAZDÓW ORAZ STAWKI ODPŁATNOŚCI

Lp.

Jednostka sprzętowa

Kontakt

Cena za godz. netto

Cena za km netto (poza obszarem Złotoryi)

1.

KIA K2500

Oddział Estetyki
i Zieleni Miasta
tel.  76 878 32 51

40,65 zł

2,50 zł

2.

FORD TRANSIT

Oddział Estetyki
i Zieleni Miasta
tel.  76 878 32 51

40,65 zł

2,50 zł

3.

FORD TRANSIT

Oddział Estetyki
i Zieleni Miasta
tel.  76 878 32 51

40,65 zł

2,50 zł

4.

FORD TRANSIT

Oddział Estetyki
i Zieleni Miasta
tel.  76 878 32 51

40,65 zł

2,50 zł

5.

PODNOŚNIK STAR P-183

Oddział Estetyki
i Zieleni Miasta
tel.  76 878 32 51

100,00 zł

2,50 zł

6.

PODNOŚNIK IVECO

Oddział Estetyki
i Zieleni Miasta
tel.  76 878 32 51

100,00 zł

2,50 zł

7.

HDS IVECO

Oddział Estetyki
i Zieleni Miasta
tel.  76 878 32 51

100,00 zł

2,50 zł

8.

IVECO WYWROTKA

Oddział Wodociągów i Kanalizacji
tel. 76 878 31 62

70,00 zł

4,00 zł

9.

IVECO WYWROTKA

Oddział Wodociągów i Kanalizacji
tel. 76 878 31 62

80,00 zł

4,00 zł

10.

KOMATSU KOPARKA

Oddział Wodociągów i Kanalizacji
tel. 76 878 31 62

100,00 zł

-

11.

CATERPILLAR KOPARKA

Oddział Wodociągów i Kanalizacji
tel. 76 878 31 62

100,00 zł

-

12.

WUKO IVECO

Oddział Wodociągów i Kanalizacji
tel. 76 878 31 62

280,00 zł

4,00 zł

80,00 zł/dostawa wody do 4 m3

4,00 zł

13.

BRAMOWIEC IVECO

Oddział Estetyki
i Zieleni Miasta tel.  76 878 32 51

162,60 zł/kontener

2,50 zł

126,02 zł/m3

2,50 zł

14.

BRAMOWIEC STAR

Oddział Estetyki
i Zieleni Miasta tel.  76 878 32 51

162,60 zł/kontener

2,50 zł

126,02 zł/m3

2,50 zł

15.

HAKO

Oddział Estetyki
i Zieleni Miasta tel.  76 878 32 51

203,25 zł

2,50 zł

16.

KAMERA INSPEKCYJNA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Oddział Wodociągów i Kanalizacji
tel. 76 878 31 62

7,00 zł za 1mb. kanału

2,50 zł

poniżej 50mb/h

400,00 zł za 1h pracy