Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 lutego 2019 08:01

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Nazwa zadania: "Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi".

Numer postępowania: 02/DOS/2019

Załączniki:

  1. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych
  2. SIWZ wraz z załącznikami (format ZIP)
  3. Wzór umowy
  4. Załączniki
  5. Informacja z otwarcia ofert
  6. Informacja o wyborze oferty

 

Miejsce składania ofert:

  • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi, al. Miła 2 (Sekretariat)

Sposób przygotowania oferty:

  • w zamkniętej kopercie

Termin składania ofert: 11-03-2019 r. do godziny 11:00