W tej części serwisu znajdą Państwo zamówienia sektorowe przeprowadzane poza przepisami ustawy "Prawo zamówień publicznych"

 

Zamówienia, które wymagają stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych" znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

 


 „ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI”. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 listopada 2018 17:55

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Złotoryi

Opis zamówienia: „ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI”.

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Część I - IDW

3. Część II - Umowa

4. Część III - OPZ

5. Dokumentacja

6. Załączniki do SIWZ

 

Termin składania ofert upływa 14-12-2018 r.

 
ZADANIE IV – „BUDOWA NOWEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DZ. NR 224/10 OBRĘB 0002 ZŁOTORYJA 0222606_1 W M. ZŁOTORYJA” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 listopada 2018 13:38

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Złotoryi

Opis zamówienia: „ZADANIE IV – „BUDOWA NOWEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DZ. NR 224/10 OBRĘB 0002 ZŁOTORYJA 0222606_1 W M. ZŁOTORYJA”.

1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3. Projekt budowlany

4. Przedmiary i projekty

Termin składania ofert upływa 10-12-2018 r.

 
ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 22 października 2018 08:02

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Złotoryi

Opis zamówienia: „ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI”.

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Część I - IDW

3. Część II - Umowa

4. Część III - OPZ

5. Dokumentacja

6. Załączniki do SIWZ

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Termin składania ofert upływa 06-11-2018 r.

 
ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 października 2018 13:45

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Złotoryi

Opis zamówienia: „ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI”.

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Część I - IDW

3. Część II - Umowa

4. Część III - OPZ

5. Dokumentacja

6. Załączniki do SIWZ

7. Unieważnienie postępowania

 
Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Złotoryi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 05 października 2018 14:30

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Nazwa zadania:

ZADANIE IV – BUDOWA NOWEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. MALINOWEJ W ZŁOTORYI: Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Złotoryi z podziałem na II etapy. Etap I stanowi część zadania IV – „Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej” realizowanego w ramach programu POIiŚ 2014-2020 pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi” Nr umowy: POIS.02.03.00-00-0069/16-00; aneks: POIS.02.03.00-00-0069/16-01.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie w bazie konkurencyjności
 2. Część I SIWZ - IDW Malinowa
 3. Część II SIWZ - Kanalizacja Krzywoustego - UMOWA
 4. Część III SIWZ - OPZ_Złotoryja_rob bud - Malinowa
 5. Projekt budowlany + przedmiary robót (zip)
 6. Wzór umowy
 7. ZAŁACZNIKI do SIWZ - Malinowa
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Miejsce składania ofert:

 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi, al. Miła 2 (Sekretariat)

Sposób przygotowania oferty:

 • w zamkniętej kopercie

Termin składania ofert: 22-10-2018 r.

 
Zadanie II - Modernizacja pompowni ścieków. Zadanie VII - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na pompowni Z-3 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 12 lipca 2018 14:13

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Nazwa zadania: Zadanie II - Modernizacja pompowni ścieków. Zadanie VII - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na pompowni Z-3

Numer postępowania: 03-1/DOS/2018

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Ogłoszenie w bazie konkurencyjności
 3. SIWZ wraz z załącznikami (format ZIP)
 4. Dokumentacja - pompownie (format ZIP)
 5. Dokumentacja - fotowoltaika (format ZIP)
 6. Odpowiedzi na pytania
 7. Informacja z otwarcia ofert

Miejsce składania ofert:

 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi, al. Miła 2 (Sekretariat)

Sposób przygotowania oferty:

 • w zamkniętej kopercie

Termin składania ofert: 21-08-2018 r. do godziny 10:00

 
PDF Drukuj Email
środa, 07 grudnia 2016 13:02

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Złotoryi

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Wyniki badań osadu
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 1. Formularz ofertowy ( Zał. nr 1 ).

 2. Projekt umowy ( Zał. nr 1 )

 3. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków ( Zał. nr 3 )

 4. Wykaz adresów (Załącznik nr 4)