W tej części serwisu znajdą Państwo zamówienia sektorowe przeprowadzane poza przepisami ustawy "Prawo zamówień publicznych"

 

Zamówienia, które wymagają stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych" znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

 


 Zadanie II - Modernizacja pompowni ścieków. Zadanie VII - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na pompowni Z-3 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 12 lipca 2018 14:13

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Nazwa zadania: Zadanie II - Modernizacja pompowni ścieków. Zadanie VII - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na pompowni Z-3

Numer postępowania: 03-1/DOS/2018

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Ogłoszenie w bazie konkurencyjności
 3. SIWZ wraz z załącznikami (format ZIP)
 4. Dokumentacja - pompownie (format ZIP)
 5. Dokumentacja - fotowoltaika (format ZIP)
 6. Odpowiedzi na pytania
 7. Informacja z otwarcia ofert

Miejsce składania ofert:

 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi, al. Miła 2 (Sekretariat)

Sposób przygotowania oferty:

 • w zamkniętej kopercie

Termin składania ofert: 21-08-2018 r. do godziny 10:00

 
PDF Drukuj Email
środa, 07 grudnia 2016 13:02

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Złotoryi

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Wyniki badań osadu
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 1. Formularz ofertowy ( Zał. nr 1 ).

 2. Projekt umowy ( Zał. nr 1 )

 3. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków ( Zał. nr 3 )

 4. Wykaz adresów (Załącznik nr 4)