Wykonanie robót dodatkowych – remont części istniejącego i uzupełnienie części ogrodzenia zewnętrznego dla Zadania I - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotoryi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 kwietnia 2018 13:21

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Nazwa zadania: "Wykonanie robót dodatkowych – remont części istniejącego i uzupełnienie części ogrodzenia zewnętrznego  dla Zadania I - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotoryi”.

Numer postępowania: 18/ZP/2018

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (pdf)
 2. Ogłoszenie - Baza konkurencyjności (pdf)
 3. Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
 4. Formularz oferty - Załącznik nr 1 (pdf)
 5. Plan sytuacyjny, rysunki, foto (pdf)
 6. Umowa (projekt) (pdf)
 7. Przedmiar robót (pdf)
 8. Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)
 
PDF Drukuj Email
czwartek, 13 lipca 2017 13:10

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na pompowni Z-3”

Numer postępowania: 37/ZP/2017

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (pdf)
 2. Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
 3. Formularz oferty - Załącznik nr 1 (doc)
 4. Oświadczenie - Załącznik nr 2 (doc)
 5. Umowa (projekt) (pdf)
 6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (pdf)
 7. Program funkcjonalno-użytkowy (pdf)
 8. Odpowiedzi na pytania (pdf)
 9. Ogłoszenie o wyborze oferty (pdf)

 1. Formularz ofertowy ( Zał. nr 1 ).

 2. Projekt umowy ( Zał. nr 1 )

 3. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków ( Zał. nr 3 )

 4. Wykaz adresów (Załącznik nr 4)

 
PDF Drukuj Email
piątek, 05 maja 2017 10:09

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Nazwa zadania: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Złotoryi"

Numer postępowania: 25/ZP/2017

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (pdf)
 2. Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
 3. Formularz oferty - Załącznik nr 1 (pdf)
 4. Oświadczenie - Załącznik nr 2 (pdf)
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik nr 3 (pdf)
 6. Umowa - Załącznik nr 4 (pdf)
 7. Mapa - Załącznik nr 5 (pdf)
 8. Wszystkie załączniki spakowane (zip)
 9. Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf)

 1. Formularz ofertowy ( Zał. nr 1 ).

 2. Projekt umowy ( Zał. nr 1 )

 3. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków ( Zał. nr 3 )

 4. Wykaz adresów (Załącznik nr 4)

 
PDF Drukuj Email
wtorek, 25 kwietnia 2017 09:25

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup pojazdu specjalistycznego (samochód kombinowany) przeznaczony do ciśnieniowego mycia kanałów z odsysaniem nieczystości stałych i płynnych

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 2. SIWZ część I - Instrukcja dla wykonawców
 3. SIWZ część II - Wzór umowy
 4. SIWZ część III - Opis przedmiotu zamówienia
 5. Załączniki w formie edytowalnej (docx)
 6. Odpowiedź na zapytania
 7. Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji
 8. Załącznik nr 2 do IDW - Wzór tabeli oceny technicznej po modyfikacji ( docx pdf)
 9. Odpowiedź na zapytania 2
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 1. Formularz ofertowy ( Zał. nr 1 ).

 2. Projekt umowy ( Zał. nr 1 )

 3. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków ( Zał. nr 3 )

 4. Wykaz adresów (Załącznik nr 4)

 
PDF Drukuj Email
piątek, 10 marca 2017 11:48

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Nazwa zadania: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: "Dostawa i montaż systemu GIS".

Numer postępowania: 03/ZP/2017

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (pdf)
 2. Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
 3. Formularz oferty - Załącznik nr 1 (pdf, doc)
 4. Oświadczenie - Załącznik nr 2 (pdf, doc)
 5. Umowa - Załącznik nr 3 (pdf)
 6. Ogłoszenie o wyborze oferty

 1. Formularz ofertowy ( Zał. nr 1 ).

 2. Projekt umowy ( Zał. nr 1 )

 3. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków ( Zał. nr 3 )

 4. Wykaz adresów (Załącznik nr 4)