Oddział Estetyki i Zieleni Miasta [OE], Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi oferuje Państwu szeroki wachlarz usług, takich jak:

  • usuwanie odpadów komunalnych
  • selektywna zbiórka odpadów
  • sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie małej architektury miejskiej, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie i mycie klatek schodowych, obcinanie żywopłotów, koszenie trawy
  • zbiórka zużytych baterii oraz zużytego sprzętu RTV i AGD
  • obcinanie drzew i gałęzi specjalistycznym podnośnikiem

Więcej informacji związanych ze świadczonymi usługami mogą Państwo uzyskać w siedzibie firmy przy Alei Miłej 2, w siedzibie działu nieczystości przy Placu Sprzymierzeńców 6 (teren oczyszczalni ścieków) lub telefonicznie pod numerem telefonu 76-878 32 51.