OW D08 protokół z kontroli poprawności montażu zestawu wodomierzowego page 0002

Schemat zestawu wodomierzowego (JPG)