WYKAZ POJAZDÓW ORAZ STAWKI ODPŁATNOŚCI 

 

Lp.

Koszt wynajmu jednostki sprzętowej/usługi

[zł brutto]*

Cena za km 

(poza obszarem Złotoryi) 
[zł brutto]

1.

Pojazd ciężarowy - wywrotka

160,00/godz.

6,15

2.

Koparko - ładowarka

200,00/godz.

3.

Minikoparka

123,00/godz.

4.

Pojazd asenizacyjny

615,00/godz.

5.

Kamera inspekcyjna do sieci kanalizacyjnej

12,30/1 mb kanału

6.

Wykrywanie wycieków wody na przyłączach                            i sieciach wodociągowych

1 230,00/usługa

7.

Kontrola instalacji wewnętrznej wodociągowej lub kanalizacyjnej – brygada 3 osobowa

492,00/godz.

8.

Wykonanie badań wydajności hydrantów

369,00/szt.

9.

Pojazd dostawczy ze skrzynią ładunkową do 3,5 Mg

150,00/godz.

10.

Podnośnik koszowy

200,00/godz.

11.

Wynajem kontenera dla mieszkańców Złotoryi

350,00/szt.

12.

Wynajem kontenera dla klientów zewnętrznych

wycena indywidualna

13.

HAKO – zamiatarka chodnikowa

wycena indywidualna

14.

HAKO + posypywarka

wycena indywidualna

15.

Unimog – zamiatarka uliczna

wycena indywidualna

16.

Unimog + posypywarka

wycena indywidualna

 

Przy wynajmie sprzętu w dni wolne od pracy i pracy sprzętu w godzinach nadliczbowych stosuje się dodatek  w wysokości 50% stawki podstawowej

*W przypadku wynajęcia jednostki transportowej koszt wynajmu liczony jest za każdą rozpoczętą godzinę jego pracy.