Dział Wodociągów i KanalizacjiDział Wodociągów i Kanalizacji

 

System zaopatrzenia w wodę miasta Złotoryja

Woda dostarczana dla mieszkańców Złotoryi pobierana jest z ujęć głębinowych w Jerzmanicach Zdrój. Są to cztery studnie wiercone o głębokości 50-120 m. Woda pochodząca ze studni pompowana jest do magistralnej sieci wodociągowej o średnicy 250-300 mm pod ciśnieniem około 12 atmosfer. Średniodobowa produkcja wody dla potrzeb miasta wynosi 6912 m3. Z rurociągów magistralnych woda tłoczona jest do zbiornika wody czystej „Wilcza Góra” gdzie następuje pierwszy rozdział strefy zasilania wody.

Woda ze zbiornika „Wilcza Góra” zaopatruje dolną część miasta grawitacyjnie. Pozostała część miasta zasilana jest wodą z hydroforni zlokalizowanej przy ul. Hożej. Hydrofornia powoduje zwiększenie ciśnienia wody do ok. 3,8 atmosfer co pozwala na zasilenie budynków położonych w górnej części miasta. Woda dla mieszkańców dostarczana jest poprzez sieć magistralną i rozdzielczą.

Schemat zaopatrzenie w wodę miasta Złotoryja

W 2004r została rozpoczęta procedura dotycząca całkowitej wymiany sieci wodociągowej w mieście Złotoryja. W związku z tym w latach 2008-2010 zostały przebudowane sieci wodociągowe wraz z przyłączami w ulicach:W latach 1995-1998 zostały wymienione najbardziej wyeksploatowane i awaryjne sieci wodociągowe w rejonach ulic Konopnickiej, Bohaterów Getta Warszawskiego, części Rynku oraz Mickiewicza. Był to najbardziej newralgiczny odcinek sieci wodociągowych, na którym usuwanie awarii było bardzo kosztowne i czasochłonne.

 • Basztowej: sieć magistralna i rozdzielcza o długości 208,5m; przyłącza o łącznej długości 145,5m
 • Klasztornej: sieć rozdzielcza o długości173,0m; przyłącza o łącznej długości 41,5m
 • Krasickiego: sieć rozdzielcza o długości 84,0m; przyłącza o łącznej długości 56,0m
 • Niepodległości: sieć rozdzielcza o długości 85,0m; przyłącza o łącznej długości 18,0m
 • Chopina: sieć rozdzielcza o długości 160,0m; przyłącza o łącznej długości 70m
 • Piłsudskiego: sieć magistralna i rozdzielcza o długości 194 m; przyłącza o łącznej długości 218 m
 • Górnej: sieć rozdzielcza o długości 260 m; przyłącza o łącznej długości 40 m
 • Rynek: sieć magistralna i rozdzielcza o długości 345 m; przyłącza o łącznej długości 130 m
 • Broniewskiego siec wodociągowa wraz z przyłączami o łącznej długości 818 m

Sieci wodociągowe wykonane z rur żeliwnych oraz przyłącza wodociągowe wykonane głównie z rur ołowianych zostały zastąpione rurami z PEHD.

Sieć magistralna z rur PEHD według danych literaturowych i deklaracji zgodności materiałów producenta stanowi wytrzymałość i trwałość na ok.150 lat.

Według danych z 2009r sieci oraz przyłącza wodociągowe na terenie miasta wykonane są z następujących materiałów:

 • azbesto-cement 23,5 km
 • żeliwo 51,6 km
 • PCV 5,6 km
 • PE 12,2 km
 • stal 1,0 km
Budynki są w większości wyposażone w wodomierze, podobnie sytuacja wygląda w lokach mieszkalnych.
Posiadane urządzenia wodociągowe:
 • 4 studnie głębinowe w Jerzmanicach Zdrój (1 studnia rezerwowa): ogólna wartość dziennego poboru wody wg pozwoleń wodno-prawnych wynosi 9,9 m3/dobę – faktyczny pobór to 6,9m3/dobę
 • lewarowe ujęcia wody „Nowa Ziemia” - 6 studzienek (obecnie ujęcia rezerwowe)
 • zbiornik grawitacyjny wody pitnej „Wilcza Góra” o obudowie żelbetowej dwukomorowej o poj. 780 m3
 • hydrofornia wody przy ul. Hożej
 • sieć wodociągowa magistralna o łącznej długości 13,5 km
 • sieć wodociągowa rozdzielcza o długości 40,4 km
 • przyłącza wody do budynków o długości 40,0 km