Dział Wodociągów i Kanalizacji

 

System kanalizacji w mieście Złotoryja

System kanalizacyjny w Złotoryi jest systemem mieszanym. W górnej części miasta i rynku jest kanalizacja rozdzielcza tzn, osobno zbudowane są kanalizacja  sanitarna i kanalizacja deszczowa. Kanalizacją sanitarną odprowadzane są ścieki sanitarne na oczyszczalnie ścieków. Natomiast osobno funkcjonuje kanalizacja deszczowa, która zbiera wody opadowe z budynków, placów oraz ulic i odprowadza je do rzeki Kaczawy. W rejonie ulic 3-go Maja, Garbarskiej, Legnickiej i osiedla Kopacz jest system kanalizacji ogólnospławnej gdzie ścieki sanitarne i wody opadowe odprowadza się razem i w całości na oczyszczalnie ścieków.

W latach 2008-2010 na zlecenie Gminy Miejskiej Złotoryja, RPK Spółka z o.o. dokonało przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicach: Klasztornej, Krasickiego, Jonitów, Chopina, Piłsudskiego, Górnej, Rynek, Broniewskiego i Gwarków.

Kanalizacja sanitarna w przeważającej części wykonana jest z rur kamionkowych, była budowana jeszcze w latach 30-tych w starej części miasta. Od lat 90-tych w większości wykonana jest z rur PCV i VIPRO. Stan techniczny kanalizacji jest dobry. W chwili obecnej miasto Złotoryja za wyjątkiem części ul. Krzywoustego, ul. Łąkowej i ul. Piastowej jest całkowicie skanalizowana. Do kanalizacji ulic 3-go Maja i Legnickiej włączona jest kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki z gminy Złotoryja tj. Wilkowa, Sępowa, Jerzmanic Zdrój, Rokitnicy, Wysocka, Prusic i Kozowa.

Posiadane urządzenia kanalizacyjne:

  • sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacja ogólnospławna o łącznej długości 41,3 km
  • przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 23,3 km
  • 8 przepompowni ścieków wybudowanych w latach 1996-1998