Numer Kontaktowy

Sekretariat: 76 506 52 18

Pogotowia Wodociągowe: 994

Dział Wodociągów i  Kanalizacji: 

  • warunki przyłączenia do sieci wod.-kan., odbiór przyłączy wod.-kan. - 76 506 52 56
  • rozliczanie wody i ścieków, wystawianie faktur - 76 506 52 55
  • zawieranie i rozwiązywanie umów - 76 506 52 53
  • pozostałe sprawy związane z eksploatacją sieci wod.-kan.  - 76 506 52 55 lub 76 506 52 53


Dział Gospodarki Ściekowej: 76 506 52 61
Dział Finansowo - Księgowy: 76 506 52 25
Dział Informatyki Automatyki: 76 506 52 15
Oddział Estetyki i Zieleni Miasta :76 506 52 66
Oddział Gospodarki Komunalnej: 76 506 52 44

Zapraszamy do kontaktu - nasi pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji.

 

Formularz kontaktowy

captcha