Jakość wody w Złotoryi

 

RPK sp. z o.o. w Złotoryi dostarcza dla mieszkańców Złotoryi wodę spełniającą polskie i europejskie wysokie wymagania jakościowe, które zostały określone w dyrektywie NR 98/83/EEc jako woda „czysta i zdrowa” z dnia 03.11.1988 r.

 

Badania laboratoryjne wody przeprowadzane są przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Złotoryi oraz inne podmioty. Badane są dwie grupy parametrów:

– fizykochemiczne i organoleptyczne wskaźniki jakości wody

– bakteriologiczne wskaźniki jakości wody do spożycia

 

Wszystkie badane parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody pitnej dostarczanej do sieci miejskiej Złotoryi spełniają wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

 

Wysoką jakość dostarczanej wody potwierdza całkowity brak skarg na smak i zapach wody, które w odczuciu powszechnym stanowią główne parametry dostarczanej wody. W wodzie znajdują się śladowe ilości minerałów uznając ją za zmineralizowaną i spełniającą wymagania stawiane dla produkcji wód butelkowych. Woda dostarczana dla mieszkańców Złotoryi nie wymaga uzdatniania.

 

 Sprawozdanie z badania wody 06.10.2021 (PDF)

 Sprawozdanie z badania wody 21.09.2021 (PDF)

 Sprawozdanie z badania wody 20.07.2021 (PDF)

 Sprawozdanie z badania wody 11.06.2021 (PDF)

Sprawozdanie z badania wody 09.06.2021 (PDF)

Sprawozdanie z badania wody 02.03.2021 (PDF)

Sprawozdanie z badania wody 12.02.2021 (PDF)