Jakość wody w Złotoryi

 

RPK sp. z o.o. w Złotoryi dostarcza dla mieszkańców Złotoryi wodę spełniającą polskie i europejskie wysokie wymagania jakościowe, które zostały określone w dyrektywie NR 98/83/EEc jako woda „czysta i zdrowa” z dnia 03.11.1988 r.

 

Badania laboratoryjne wody przeprowadzane są przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Złotoryi oraz inne podmioty. Badane są dwie grupy parametrów:

– fizykochemiczne i organoleptyczne wskaźniki jakości wody

– bakteriologiczne wskaźniki jakości wody do spożycia

 

Wszystkie badane parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody pitnej dostarczanej do sieci miejskiej Złotoryi spełniają wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

 

Wysoką jakość dostarczanej wody potwierdza całkowity brak skarg na smak i zapach wody, które w odczuciu powszechnym stanowią główne parametry dostarczanej wody. W wodzie znajdują się śladowe ilości minerałów uznając ją za zmineralizowaną i spełniającą wymagania stawiane dla produkcji wód butelkowych. Woda dostarczana dla mieszkańców Złotoryi nie wymaga uzdatniania.

 

Sprawozdanie z badania wody 2024-04-03

 

Twardość wody w Złotoryi

Twardość wody jest właściwością wody wynikająca z obecności w wodzie składników mineralnych, głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów (VI) oraz krzemianów wapnia i magnezu.

Ogólna twardość wody jest parametrem wykorzystywanym przy ustawieniach wielu urządzeń AGD, głównie zmywarek i pralek.

Twardość wody w Złotoryi wynosi: 118,2 mgCaCO3/l  +/- 5,4

 

Woda mg CaCO3/l
bardzo miękka 0 - 100
miękka 100 - 200
średnio - twarda 200 - 350
twarda 350 - 550
bardzo twarda > 550