Dofinansowane z UE

 


 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi

Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej.

 

 


Nazwa zadania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi etap I Przygotowanie dokumentacji"

I. Rozpoczęcie projektu

II. Zakończenie projektu

 


 

Nazwa projektu: "Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi"

I. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

II. Podpisanie umowy dla zadania 1 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotoryi"

III. Podpisanie umowy dla Zadania 6 - Zakup pojazdu specjalistycznego (samochód kombinowany) przeznaczony do ciśnieniowego mycia kanałów z odsysaniem nieczystości stałych i płynnych SCK związany z budową sieci

IV. Podsumowanie Projektu za rok 2017

V. Podpisanie umowy na dostawę i montaż systemu GIS

 


 

Zapobieganie nadużyciom