WYKAZ POJAZDÓW ORAZ STAWKI ODPŁATNOŚCI

 

Lp.

Jednostka sprzętowa

Numer rejestracyjny

Cena za godz. netto

Cena za km netto (poza obszarem Złotoryi)

1.

FORD TRANSIT (do 3,5 Mg)

DZL PM34

81,30 zł

3,00 zł

2.

FORD TRANSIT (do 3,5 Mg)

DW 4Y586

81,30 zł

3,00 zł

3.

FORD TRANSIT (do 3,5 Mg)

DW 4Y695

81,30 zł

3,00 zł

4.

FORD TRANSIT (do 3,5 Mg)

DW 2JW21

81,30 zł

3,00 zł

5.

PODNOŚNIK IVECO

DZL 08298

121,95 zł

3,00 zł

6.

HDS IVECO

DZL AC62

150,00 zł

3,00 zł

7.

IVECO WYWROTKA

DZL X494

100,00 zł

4,00 zł

8.

IVECO WYWROTKA

DZL SL51

100,00 zł

4,00 zł

9.

IVECO WYWROTKA

DZL 03996

100,00 zł

4,00 zł

10.

CATERPILLAR KOPARKA

-

120,00 zł

-

11.

CATERPILLAR KOPARKA

-

120,00 zł

-

12.

CATERPILLAR MINIKOPARKA

-

90,00 zł

-

13.

WUKO IVECO

DZL EH19

320,00 zł

4,00 zł

14.

BRAMOWIEC IVECO

DZL YF09

203,25 zł/kontener*

3,00 zł

203,25 zł/m3**

3,00 zł

15.

HAKO ZAMIATARKA

-

203,25 zł

-

16.

KAMERA INSPEKCYJNA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

-

7,00 zł/1 mb. kanału

3,00 zł

500,00 zł/1h pracy przy długości mniejszej niż 50 mb.

17.

USŁUGA WYKRYWANIA WYCIEKÓW WODY NA PRZYŁĄCZACH I SIECIACH WODOCIĄGOWYCH

-

500,00 zł

3,00 zł

*Cena dotyczy mieszkańców miasta Złotoryja uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Cena dotyczy pozostałych usługobiorców.

Przy wynajmie sprzętu w dni wolne od pracy i pracy sprzętu w godzinach nadliczbowych stosuje się dodatek w wysokości 50% stawki podstawowej.