Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi informuje, iż w dniu 12.07.2023 r. od godz. 13:00 do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Słonecznej, ul. Pobożnego, ul. Wilczej, ul. Tuwima. Za utrudnienia przepraszamy.

           W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi rozliczania różnic w budynkach wielolokalowych, Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) „Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach”. W związku z powyższym różnicę powstałą pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy odliczających (podliczników) w lokalach ponoszą właściciele budynku.

INFORMUJEMY,

ŻE W DNIU 09.06.2023 R. (PIĄTEK)

PRZEDSIĘBIORSTWO BĘDZIE ZAMKNIĘTE

(budynki al. Miła 2 i Kolejowa 1).

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi informuje, iż w dniu 02.06.2023 r. od godz. 12:30 do godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Garbarskiej oraz ul. Stromej. Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że 31 maja 2023 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pn. „Segreguj śmieci tak dobrze jak dzieci”.

 Konkurs miał charakter edukacyjny z zakresu ochrony środowiska, a jego celem było poszerzenie wiedzy na temat segregacji odpadów oraz promowanie pozytywnych, proekologicznych zachowań i upowszechnianie dobrych praktyk służących ochronie środowiska.

            Na konkurs wpłynęła  bardzo duża liczba przepięknych i oryginalnych prac.
Wybór był trudny, gdyż wszystkie prace były wyjątkowe, wykonane z niezwykłą starannością. Komisja wzięła pod uwagę takie kryteria, jak: zgodność tematyczną, pomysłowość, inwencję twórczą oraz oryginalność.

Poniżej prezentujemy wyniki w poszczególnych kategoriach:

 

kategoria I – dzieci uczęszczające do przedszkoli:

I miejsce - Fabian Żyła – Przedszkole Miejskie nr 2

II miejsce – Zuzanna Biernacka – Przedszkole Niepubliczne im. Misia Uszatka

III miejsce – Kornelia Maciejewska – Niepubliczne Przedszkole Językowe „MICHAŁEK”

Wyróżnienie:

Emilia Mrozek  - Przedszkole Niepubliczne im. Misia Uszatka

kategoria II – dzieci uczęszczające do szkół podstawowych: kl. „0” oraz kl. I-III:

I miejsce – Magdalena Hanusiewicz – Szkoła Podstawowa nr 3

II miejsce – Liliana Salwa – Szkoła Podstawowa nr 3

III miejsce – Aurelia Nawieśniak - Szkoła Podstawowa nr 3

Wyróżnienia:

Bianka Bochra – Szkoła Podstawowa nr 3

Hanna Brzumowska – Szkoła Podstawowa nr 3

Oliwia Hnat – Szkoła Podstawowa nr 3

Julia Kolmer – Szkoła Podstawowa nr 3

kategoria III – dzieci uczęszczające do szkół podstawowych: kl. IV-VIII:

I miejsce – Daria Szymańska – Szkoła Podstawowa nr 1

II miejsce – Aleksander Szczecina – Szkoła Podstawowa nr 3

III miejsce – Jakub Horbacz – Szkoła Podstawowa nr 3

Gratulujemy laureatom i uczestnikom konkursu!

 

Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac