Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi informuje, iż w dniu 01.08.2023 r. od godz. 09:00 do godz. 10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Hożej, ul. Zimowej, ul. Jesiennej, ul. Wiosennej. Za utrudnienia przepraszamy.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi informuje, iż w dniu 31.07.2023 r. od godz. 09:00 do godz. 10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ul. 3-go Maja. Za utrudnienia przepraszamy.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi informuje, iż w dniu 12.07.2023 r. od godz. 13:00 do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Słonecznej, ul. Pobożnego, ul. Wilczej, ul. Tuwima. Za utrudnienia przepraszamy.

           W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi rozliczania różnic w budynkach wielolokalowych, Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) „Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach”. W związku z powyższym różnicę powstałą pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy odliczających (podliczników) w lokalach ponoszą właściciele budynku.

INFORMUJEMY,

ŻE W DNIU 09.06.2023 R. (PIĄTEK)

PRZEDSIĘBIORSTWO BĘDZIE ZAMKNIĘTE

(budynki al. Miła 2 i Kolejowa 1).

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!